Uncategorized

Wdrażanie ISO 9001

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 podzielone jest na kilka etapów. A rozpoczyna się wewnętrznym audytem wstępnym, który polega na analizie funkcjonowania firmy oraz jej wewnętrznych dokumentów dotyczących danego punktu normy ISO 9001. Analiza ma wykazać […]

Prawo pracy - BHP

Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się ze wypełnieniem konkretnych obowiązków w określonych terminach. Odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich wymogów spoczywa na pracodawcy, dlatego warto przypomnieć, co musisz zrobić, gdy chcesz powiększyć swój zespół. Kwestia ta regulowana jest […]