Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się ze wypełnieniem konkretnych obowiązków w określonych terminach. Odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich wymogów spoczywa na pracodawcy, dlatego warto przypomnieć, co musisz zrobić, gdy chcesz powiększyć swój zespół.

Kwestia ta regulowana jest przez Kodeks pracy i Kodeks cywilny, dlatego powinieneś zapoznać się także z tymi dokumentami.

  1. Badanie wstępne – przeprowadza je lekarz medycyny pracy, który ocenia, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Wydanie zaświadczenia lekarskiego z pozytywną opinią jest podstawą do podpisania umowy.
  2. Podpisanie umowy – umowa powinna być sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach. Przy podpisywaniu umowy pracodawca musi poinformować pracownika o warunkach umowy, które także powinny zostać przekazane pracownikowi na piśmie, a ich zaakceptowanie wyrażone podpisem zatrudnianego.
  3. Konsultacje BHP – każdy nowy pracownik musi przejść szkolenie BHP przed rozpoczęciem pracy. Jego celem jest zapoznanie kandydata z przepisami bezpieczeństwa i zagrożeniami wynikającymi z charakteru pracy. Szkoleniowcy podczas konsultacji BHP informują także o tym, jak udzielać pierwszej pomocy i rozpoznawać czynniki informujące o niebezpieczeństwach.
  4. Przygotowanie teczki osobowej – powinny znaleźć się w niej: dokumenty związane z ubieganiem się o pracę, dokumenty świadczące o podjęciu pracy, dokumenty, które świadczą o zakończeniu pracy. W aktach osobowych powinno znaleźć się także zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP.
  5. Pracodawca powinien poinformować pracownika także z aktami prawa wewnętrznego, które mówi o regulaminie pracy i wynagrodzeniach.
  6. Omówienie zakresu obowiązków – pracownik powinien być poinformowany, o tym, co należy do jego obowiązków i w jaki sposób ma je wykonywać. Bardzo ważne jest określenie zadań zatrudnionego.
  7. Zgłoszenie pracownika do ZUS.

Wszystkie obowiązki i prawa, zarówno pracodawcy jak i pracownika, reguluje Prawo pracy. Gdy masz jakieś wątpliwości, możesz przeprowadzić w swojej firmie konsultacje BHP oraz audyt, który weryfikuje zgodność z przepisami.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*