Ścieki przemysłowe – co mówi o nich prawo wodne?

Ściek przemysłowy z definicji, jest po prostu ściekiem, który powstaje w wyniku działalności handlowej, przemysłowej bądź usługowej. Ściek przemysłowy ponadto najczęściej tworzy mieszaninę ze ściekami innej pochodzącymi z innych działalności, a wszystkie takie ścieki są odprowadzane do odpowiednio wcześniej, wyznaczonych miejsc.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, ścieki przemysłowe zaliczają się do ścieków, które mogą posiadać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Ten fakt jest jednym z nielicznych, przez które wymagane jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego. Prawo wodne jasno ukazuje problem substancji szkodliwych dla środowiska, które mogą znaleźć się w ściekach przemysłowych. Niestety, jednak najczęstszymi odbiorcami ścieków przemysłowych są ziemia oraz woda, dlatego tak ważne jest, aby uzyskać odpowiednie pozwolenie od wyższych organów na posiadanie i odprowadzanie ścieków przemysłowych.

Aby zakład bądź działalność gospodarcza otrzymały odpowiednie pozwolenie wodnoprawne, potrzebny jest w tym przypadku między innymi operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny jest niezwykle istotnym elementem każdego pozwolenia wodnoprawnego. Operat ten zawiera dwie części – opisową oraz graficzną. W części opisowej należy umieścić te elementy, które wskazują na przykład na stan prawny nieruchomości, przy którym ma powstać ściek przemysłowy czy przedstawienie planowanego okresu rozruchu zakładu. Ponadto należy zaznaczyć ewentualne urządzenia pomiarowe, które będą znajdować się przy ścieku. W części graficznej powinien znajdować się szczegółowy plan budowy oraz eksploatacji ścieku przemysłowego. W tej części wszystkie zasadnicze elementy, powinny być ukazane również w formie przekrojów, zarówno poprzecznych jak i podłużnych. Ponadto na planie powinny znajdować się wszystkie urządzenia wodne i ich dokładne rozmieszczenie.

Powyższe elementy są ogólne, dla operatu wodnoprawnego. Należy zaznaczyć, że operat posiada specjalny zapis dotyczący wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych. W tym przypadku powinny zostać przeprowadzone specjalistyczne pomiary dotyczące jakości ścieków. Ponadto w operacie powinien znajdować się wpis dotyczący częstotliwości wykonywania pomiarów. Opis jakości wody też jest istotnym elementem, który powinien zostać zawarty w operacie wodnoprawnym. Ponadto operat powinien posiadać informację, która dotyczy zagospodarowania osadów ściekowych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*