Uncategorized

Wdrażanie ISO 9001

Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 podzielone jest na kilka etapów. A rozpoczyna się wewnętrznym audytem wstępnym, który polega na analizie funkcjonowania firmy oraz jej wewnętrznych dokumentów dotyczących danego punktu normy ISO 9001. Analiza ma wykazać […]