Szkolenia i edukacja

Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych to rodzaj bazaru, na którym wyszkoleni maklerzy dokonują transakcji, w których kupują oraz sprzedają różnego rodzaju instrumenty finansowe. Do podstawowych instrumentów zaliczyć możemy akcje, obligacje skarbu państwa, opcje oraz certyfikaty inwestycyjne. Prawie […]